Title / Description
Andere Reqveste der Remonstranscher Leeraren, Aende Ed. Mo. Heeren, Mijn Heere den President ende Raden 's Hoofs van Hollandt etc. : Met Copie van eene Andere Missive aen Zijne Pr. Excell. aende selve Requeste geannexeert. Hier komt by Seeckere Acte, geteyckent byde Gevangene Leeraren [...] / [Johannes Wtenbogaert. Carolus Nielius ...]. [S.l.] : [S.n.], 1630