Title / Description
Inleydinghe Tot de Hollandsche Rechts-geleerdheydt : Mitsgaders, een korte inleydinghe tot de practijcke voor de hoven van Iustitie in Hollandt, gheschreven door ... Rombout Hogerbeets. Desen druck naer des [...] / Beschreven by Hvgo De Groot. Haerlem : Roman, 1641