Title / Description
Ioh. Van Beverwyck Spaensche Xerxes. Ofte, Beschrijvinge, ende Vergelijkinge van den Scheep-strijdt tusschen de groote Koningen van Persen, ende Spaengjen, [...] / Johan van Beverwijck. Dordrecht : Goris : Esch, 1639