Title / Description
Prophetien, Of voorseggingen der beyde Keyseren Severi en Leonis, die beyde in Orienten geregeert hebben. In de welcke het hem laet aensien, als of het [...] : Hier zijn by gevoeght eenighe andere voorseggingen van ghelijcken inhout ende sinne: Ende met vele kopere Figuren verciert. Amsterdam : Jansz, 1640