Title / Description
Intendit, By den Heere Officier der Stadt Utrecht over-ghegeven Ieghens Iohan Wachtelaer, praetense Vicaris Generael vanden praetensen Bisschop van Ut [...] : Mitsgaders De Sententie van den Ed: Gherechte der Stadt Utrecht, jegens den selven gepronuncieert, op den 10. Martij 1640. Utrecht : Paddenburgh, 1640