Title / Description
Den Britannischen Blixem, Of Subyte Verwerringhe, in Engelandt, Schotlandt ende Yerlant, to waerschouwinge van de Geunieerde Provincien, om te verstaen de [...] : Cuius aures clausae sunt veritati, ut ab amico verum audire nequeat, huius Salus desperanda est. Mors est Servitute potior / Door Een trouwen Liefhebber, G. L. V. [S.l.] : [S.n.], 1643