Title / Description
Den Brittannischen Blixem, Of Subijte Verwerringhe, in Enghelandt, Schotlandt, ende Yerlandt, tot waerschouwinghe van de Geunieerde Provincien, om te verstaen [...] : Cuius aures clausae sunt veritati, ut ab amico verum audire nequeat, huius Salus desperanda est. Mors est Servitute potior / Door een trouwen Liefhebber, G. L. V. [S.l.] : [S.n.], 1642