Title / Description
Copye Van het Octroy, by de Staten van Frieslandt, verleenicht aen eenighe Lieff-hebbers, om met die van Hollandt, Zeelandt, ende West-Frieslandt, in ghemeenschap [...]. Leeuwarden : van den Rade, 1642