Title / Description
Verhael Vande Eliseeusche velden : Ofte een Discours Over de Doot, van verscheyden treffelijcke Heeren van Vranckrijck. Voornamentlijck van den Cardinael Richelieu Met de Graef-Dichten van [...]. Antwerpen : Verhoeven, 1643