Title / Description
Tweede Christelijcke, ende Vriendelijcke Vermaninge Aen de Af-gedwaelde Remonstrants Gesinde, om weder te keeren tot de eenigheyt ende gemeenschap met [...] : Inhoudende Een Verdediginghe Vande Eerste Vermaninghe, Dat is: Een weder-legginghe van die schijn-redenen, waer mede men gesocht heeft de Eerste Vermaninghe [...] / Door Jacobum Triglandium, Bedienaer des H. Euangelij inde Ghemeynte Christi tot Amstelredam. Amstelredam : Brand, 1623
Content