Titel / Beschreibung
VVonderlicke ontdeckinge van een grouwelicken aenslach, calumnieuselicken die van Rochelle opgheleyt : Verhaelt in eenen Brieff van Sieur de Montmartin, aen Sieur de la Maison-Neufue zijnen vrundt. / [... Myn Heere, De alderootmoedichste ... dienaer Montmartin, generael gedeputeerde. Wt Parijs desen 15. Februarij 1624.]. [S.l.] : [S.n.], 1624