Title / Description
Articvlen, Gheaccordeert tusschen de Commissarisen vanden Doorluchtichsten Coninck van Groot Brittagnien, ende vanden Alder Christelijcksten Coninck van [...] : Getranslateert uyt den Franschen. Amstelredam : Walschaert, 1625