Titel / Beschreibung
Ootmoedigh Vertoogh ende versoeck der uytgheseyde Remonstrantsche Predicanten, aan de Hog. Mog. Heeren Staten Generaal, den Doorluchtigen Prince van Orangien, [...] : Tot Declaratie van hare onschult ende onnooselheyt, noopende sekere onlanghs ontdeckte Conspiratie teghens den Persoone van sijne Princelijcke Excel. ende [...] / [Adriaan van der Borre]. [S.l.] : [S.n.], 1623