Title / Description
Brief Van wegen de Remonstrantsche Predicanten, gheschreven aen hare Vervolghde ende verdruckte Ghemeenten, over de grouwelijcke Conspiratie : Die gheseydt wordt voorghenomen te zijn teghen den welstandt van't Landt ende den Prince van Orangien / [Adriaan van der Borre]. Harders-wijck : Waermont, 1623