Title / Description
Beslvyt Des laetsten Engelschen Parlaments : Ofte Corte Extracten, getoghen uyt eenighe Acten des Parlaments, begonnen ende ghehouden te Westmonster, den 19. Februarij, in't 21. Jaer vande geluck [...]. Haerlem : Casteleyn, 1624