Title / Description
Spongia Erasmi; Dat is: Uytwissinghe der Calumnien ofte lasteringhen Iacobi Levii, Predicant van de Calvijnsche secte, haer zelve oppronckende met den [...] : Teghen Den Hoogh-gheleerden ende onsterflicken loffs waerden Heere, Desiderium Erasmum Roterodamum. Syrach XVIII. Leert te voren zelfs, eer ghy andre lieden [...] / [Henricus Hollingerus]. [S.l.] : [S.n.], 1623