Titel / Beschreibung
Den Nederlantschen Heravlt : Wt-roepende voor de ooren van alle goede Patriotten, de practijcken vande Societeyt der Remonstranten. Vermanende oock alle verructe ingesetenen de selve [...]. Utrecht : Herwijck, 1623