Title / Description
Sententien: By den Hove van Hollant ghearresteert jegens Henricus Slatius, ghewesene Predicant tot Bleyswijck, Jan Blansaert, Abraham Blansaert, ende Willem [...] : Ghepronuncieert ende gheexecuteert in 's Graven-Haghe, den vijfden may 1623. s'Graven-Haghe : Wouw, 1623