Title / Description
Sententien: By den Hove van Hollant ghearresteert jegens Reynier van Oldenbarnevelt, Heere van Groenevelt: David Coorenwinder, gewesene Secretaris van [...] : Ghepronuncieert ende gheexecuteert in 's Graven-Haghe, den 29 martij 1623. s'Graven-Haghe : Wouw, 1623