Titel / Beschreibung
Sententie by Schepenen ende Mannen van Schielandt gearresteert jegens Claes Michielsz Bontenbal, gewesen Secretaris van Sevenhuysen, over de grouwelijcke [...] : Ghepronuncieert ende gheexecuteert in Rotterdam den iij. Julij, Anno 1623 ... [In kennisse van my I. Couwenburch]. Rotterdam : van Waesberghe, 1623