Title / Description
Placcaet Vande Hooge ende Mog: Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, teghens seecker fameux Bouck ofte Libel, uyt-ghegheven by Hugo de Groot, [...] : mitsgaders eenighe Nae-buyre Provincien etc. ; [... Ter Ordonnantie van de ... Heeren Staten Generael. Getekent C. Aerssen ...]. s'Graven-Haghe : Wouw, 1622