Titel / Beschreibung
Bedenckinghen Op de handelinghe van 't Huwelijck tusschen Engelandt ende Spaingnien : Over-geset uyt d'Engelsche spraecke in de Nederduytsche. s'Graven-Haghe : Meuris, 1623