Title / Description
't Haeghsche Discovrs, Belangende de groote Verraderey : Onlanghs ghehoort ende ghesien, met allen het ghene dat als tot noch toe in 's Graven-Haghe ghepasseert is. Utrecht : de Roy & Amelissz, 1623