Title / Description
Grotius, Hugo: Brief Van den Heere Hvgo de Groot aen de Ed. Mogh. Heeren Staten van Zeelandt : Roerende sijner E. aenghehaelde brieven tot Lillo. [... ootmoedighe dienaer H. de Groot. Den vj. augusti XVc.xxij. tot Parijs.]. [S.l.] : [S.n.], 1622