Title / Description
Vrye Aenwysing Van de Onwaerheyden, trou-loose verdrayinghen, calumnien ende andere grove misslaghen, bevonden in de ghenaemde Historie Van Frederick De [...] : Ghestelt By Forme van 't Samen-spraeck tusschen den selven De Vry end den Aenwijser. Psal 12.5 VVy vverden Groot door ons tong' vol fenijn, Ons lippen [...] / [Johannes Wtenbogaert]. [S.l.] : [S.n.], 1621