Title / Description
Kort ende waerachtich Verhael, In welcker manieren in de voorleden Maent Aprilis, den Innewoonderen des thien Gerichten-Bondt in oudt hooch Rhaetia, deur [...] : Eenen veghelijcken tot bericht, ende Christelick mede-lijden, nu teghenwoordich aenden dach gegeven. Wt het Hoochduytsche ghetrouwelijck over-gheset. s'Graven-Haghe : Meuris, 1622