Title / Description
Neomagus, Arnold Gerard: Openinghe Der Synodale Canones Begrepen In het Tvveede Hooft-stuck : Waer in klaerlijck bewesen wordt hoe onghefondeert die selve zijn, ende strijdich met de Schriftuere, Natuere Gods, ende de ghesonde reden. Vraegh-vvijse [...]. [S.l.] : [S.n.], 1621