Title / Description
Remonstrantie, By den Grave van Warfvse Hooft van des Conings Financien, aen Hare Hoogheyt de Serenissime Infante gedaen, Aengaende De rechtveerdighe oorsaecken [...] : [... Tot Luyck den 21. Julij, 1632.] / Wt de Fransche in onse Nederlantsche taele overgeset door Daniel Bredan, Notaris publiq tot Amsterdam. Amsterdam : Liefhout, 1632