Title / Description
Een verklaringhe ende Protest. Ghedaen By de Gecommitteerde der Stadt Amsterdam van wegen haere Principalen in de vergaderinghe van de E. Grootmog: Heeren [...]. Amstelredam : [S.n.], 1631