Title / Description
Den Krachteloosen Remonstrant : Vermorselt door de kracht vande Leere der waerheydt die nae de Godtsaligheydt is. Dat is: korte ende klare Weder-legginge vande Voornaemste Lasteringen [...] / Door Jacobum Triglandum, Dienaer des H. Euangeliums inde Gemeynte Christi tot Amstelredam. Amstelredam : Jaquet : Brandt, 1632