Title / Description
Twee Remonstrantien Nu onlanghs overgegeven aen de Ed. Groot Mog.Heeren, de Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, by de beyde Synoden van Zuydt [...] : Teghens De Paepsche Afgoderye, welcke door-gaens in vele Steden ende Dorpen der selvigher Provintie onverhindert ghepleeght werdt. [S.l.] : [S.n.], 1635