Titel / Beschreibung
Eryci[i] Puteani des Oorlogs ende Vredes Waeg-Schale : VVaer inne den Treves door Koninklijcke aen-leydinge Tusschen de Konincklijcke ende Vereenigde Provincien, in handelinge zijnde, wert over-wogen / Wt de Latijnsche Copie trouwelijcken over-geset inde Nederlandtsche Tale, door C. D. Mvliers. 'sGraven-Hage : Burghoorn, 1633