Title / Description
Oranje-Nassau, Maurits van: Twee Brieven Des Doorluchtigen ende Hoochgeboren Vorsten, Mavritii By der Gratie Gods, Prince van Orangie, &c. : Van sijn Vorstlijcke Doorluchticheyt ghesonden tot waerschouwinghe aende Steden van Hollandt ende West-Vrieslandt, nopende het maecken van de Treves. Noodich [...]. 'sGraven-Hage : Meuris, 1621