Title / Description
Den Compaignon Vanden verre-sienden Waerschovwer, Thoonende met veele redenen waerom tot bevestinghe vanden Staet van dese Landen, den Oorlogh veel dienstiger [...] : De redenen van den Tijtel, ende van het inhout deses, sal de Leser vinden op d'ander zijde deses blats. 's Graven-Haghe : Meuris, 1621