Title / Description
Oordeel ende uytsprake, Met Den Eedt van Approbatie van het Synode Nationael der Gereformeerde Kercken van Vranckrijck. gehouden tot Alez inde Cevennes, [...] : Over Het Synode Nationael der Gereformeerde Kercken vande Vereenighde Nederlanden, gehouden tot Dordrecht inde Iaren 1618. ende 1619. Nopende de vyf Artykulen [...]. Amsteldam : Wachter, 1621