Title / Description
Den Getrouwen ende ver-sienden Waerschouwer: Of Nootwendige Consideratien des doorluchtighen ende Hooch-geboren Vorsten Mauritii by der gratien Gods Prince [...] : Op de redenen by den Heeren Ambassadeurs overghegeven, tot naerder verklaringhe, beweeringe, ende bevorderinge van hare Propositie, gedaen op het stuck [...] / Wt-gegeven door een Lief-hebber van het ghemeyne Landts welvaren. 's Graven-Haghe : Meuris, 1621