Titel / Beschreibung
Advertissement ofte VVaerschouwingh, Over het Oordeel, uyt-spraeck, ende de Eedt van 't Synodus Nationael der ghenaemde Ghereformeerde Kercken van Vranckrijck, [...] : Nopende De vijf Artijckelen der Remonstranten in Nederlandt / [Johannes Wtenbogaert]. [S.l.] : [S.n.], 1621