Title / Description
Cort ende VVarachtich Verhael van het ghene d'Ambassadeurs der Vereenichde Nederlanden in Vranckrijck hebben ghehandelt in de Vasten deses Jaers 1621. [S.l.] : [S.n.], 1621