Title / Description
Sententien Over Jacob Mom, gewesene Amptman in Maes en Wael, ende Elbert van Botbergen, beyde als Edelen gecompareert hebbende opte Landt-dagen van Gelderlant: [...] : Ghepronuntieert ende gheexecuteert in 's-Graven-Haghe, den 17. Aprilis Anno 1621. s'Graven-Haghe : Wouw, 1621