Title / Description
Nievwe-Iaer Vervatende Stoffe tot Goede ende vreedsame bedenckinghen ende raetpleghingen over Religions saken in dese bedroefde tijden : Voor Magistraten, Leeraers, ende gemeene Ingesetene van de vereenighde Nederlanden / [Eduardus Poppius]. [S.l.] : [S.n.], 1621