Title / Description
Den Berovden Bernevellist, Sijn Leetwesen ende bekentenisse / Ghedaen door eenen die gheweest is van des Advocaets Factie. s'Graven-Haghe : Meuris, 1620