Title / Description
Acte van Vrijdom Ghegheven by de Konincklicke Maiesteyt Van Hispagnien ende de Doorluchtichsten Eerts-hertoghen in Brabant, etc. Aen de Hog. Mog. Heeren [...] : Dienende Tot de Propositie vanden Heere Cancelier van Brabandt ende het Antwoordt daer op der Hooghgemelte Heeren Staten ; [... (Daer weert gevraecht) [...]. Leyden : Geelkerck, 1621