Title / Description
Bvlle Des Paus Gregorij XV. nu ter tijt regeerendt, by de welcke hy ordonneert Ghebeden van veertich uyren voor de welvaert ende het leven van den Koninck [...] : Met de verkondinge van een Vasten dach, tegens de gemelde Bulle inde Souveraineteyten van Sedan ende Raucourt, door het bevel van den Heere Hertoge van [...]. s'Graven-Haghe : Meuris, 1622