Title / Description
Articvlen, Toegestemt, ende ingewillicht, by den Koningh, aen sijne Ondersaten vande Stadt Rochelle : [... Ghedaen ende besloten op het Slot van Saussaye, den 28. dach van October 1628. Ende was gheteyekent Louys de Marillac, ...]. s'Graven-Haghe : Wouw, 1628