Title / Description
Voor-Looper Van Sommighe Swaricheden ghemoveert ende vraechsche wijse voorghestelt, by ettelijcke Oude, Vrome, Eenvoudighe, ende treffelijcke Patriott [...] : Zijnde Contra-Remonstranten, Die Om Offcien, gunst, haet of partijschap met haere Religie niet en spelen, oock gheen ghenoeghen en hebben in scheuringhen, [...]. 's Graven-Haghe : [S.n.], 1620