Title / Description
Kort Verhael, Van den gheleghentheyd des Koninghs van Spaignien : Getranslateert uyt het Hooghduytsch in de Nederduytsche Tale. 's Graven-Haghe : Meuris, 1628