Title / Description
Peck, Pieter: Propositie Ghedaen vanden Ambassadeur Peckivs, Inde vergaderinge van de E. Ho. Mo. Staten Generael. Met het Antvvoordt Der Hooch-ghemelte Heeren Staten, [...]. Amsterdam : Jansz, 1621