Title

Acta Van de Handelinge der Remonstransche Dienaren, Sijnde by hare Broederschap in het Landt genomineert ende by een geropen : Als oock Eenige korte Bedenckingen over de selve Acten, waer in gespeurt wert de groote lossigheyt ende oneenigheyt tusschen de Remonstranten in het stuck [...]. s'Gravenhage : Meuris, 1626