Title / Description
Remonstrantie Aen zijne Princelijcke Excellentie Henrick Frederick Prince van Orangien, Grave van Nassau, ... Meurs, &c. Ende De Edele, Wel-gheboorene, [...] : Mitsgaders, De E. Moghende, Wijse, Voorsichtighe Heeren Staten der Provintie van Vtrecht (als zijne bysondere ghebiedende Heeren) waer by (onder verbeteringhe) [...] / [Ant. Hornhovivs Bedienaer des Heyligen Euangelij tot Emmenes]. [Leyden] : [S.n.], 1626