Title / Description
Remonstrantie, Aen de E.E. Heeren van de Magistraet tot Amsterdam, by de Bedienaers der Goddelijcken woords ende Ouderlingen der Kercke Christi aldaer [...] : Aenwijsende met eenen welcke de beste ende seeckerste middelen zijn, voor welcke de verdeelde gemoederen wederom verenight, ende daer-en-tusschen de Leere [...]. 's Graven-Hage : Meuris, 1627